سینه خیز

 
 
 
 
 
پیشمرگها
پیشتر رفته اند.
بدون تفنگ و آذوقه ...
سرها را پایین انداخته
سینه خیز
جسد خود را
تا مرزهای مرگ می کشید...
آن سو
سکوت
و اقامتی ابدی خواهید یافت ...
نترسید
برخیزید
و با خیال راحت فرار کنید
.
اگر رودررویش نایستید
کاری با شما نخواهد داشت
'"زندگی،
هیچکس را از پشت نمیزند"'
/ 1 نظر / 9 بازدید
طناز

خیلی زیبا بوود موفق باشی[لبخند][گل]