دانلود کابوس شیشه‌ ای_نسخه‌ ی اولیه‌

 چه‌ زود یک سال گذشت،این لینکی که‌ میذارم نسخه‌ ی نه‌ چندان جالبی از کتاب کابوس شیشه‌ ای هست که‌ امیدوارم به‌ زودی بتونم نسخه‌ ی اصلی رو در اختیار دوستان عزیزم بذارم،بعد از توقیف کتاب مجبور شدم یکبار دیگه‌ از مطالبم در اینترنت و جاهایی که‌ ذخیره‌ کرده‌ بودم جمع و جور کنم و به‌ صورتی موقتی این لینک را برای دانلود معرفی میکنم ا به‌ زودی نسخه‌ ی اصلی آماده‌ بشه‌.امیدوارم اشکالاتی اگر داره‌ در این نسخه‌،به‌ حساب شرایط حال حاضر بگذارید و برای رفع این اشکالات راهنمایی کنید تا در نسخه‌ ی اصلی درستش کنم.

 -                                                       

/ 0 نظر / 16 بازدید