لالایی مرگ

 

آری میدانم،آری

همچو لالایی مرگ است برای تو
گریه های من

... و اشعارم

کهنه داستانهایی پوسیده
که سیر نخواهد کرد
کودکان گرسنه ات را

آری میدانم

و این
دیریست غرق کرده مرا در وجود خویش

افسوس

غرق شدنم نمیکند آرام،
زخمهایت را

و نمیکاهد،

ذره ای از سرمای زمستانت را
گرمای عشق من

دوست دارم کور میبودم
و کر...

شاید نمیشنیدم ناله های گرسنه ات را
و نمیدیدم اشکهای منجمدی
که چه بی رمق میخزند بر گونه های سردت

میدانی...

طاقتی نیست مرا

خرد کرده است مرا
نگاه افسارگسیخته ات

اما دوست دارم بدانی

به امید مانده ام برپا


همچنان برپایم
/ 0 نظر / 10 بازدید