جایی‌ برای سکوت

 

 

 

حاشیه‌ها به بن بست رسیده اند
فریاد را گردن زده و در ابعاد کاغذی جا می‌‌کنم
تا در بند حاشیه و خط
قرن دیگری را جارو کنیم

...دنیای کوچکی ست
حریم سر -
و صدا را
حفظ باید کرد
زبان را از دفتر مشق فراتر نباید برد
باید‌ها را سلام باید گفت  
درز پنجره‌ها را ببند
کمی‌ آواز لای پتو پیچیده است

دنیای کوچکی ست
قبرستان‌ها زمین را اشغال می کنند
جایی‌ برای حرف زدن باقی‌ نخواهد ماند
سکوت کن
کمی‌ آرامتر
بی‌ صداتر بمیر

کمی‌ بی‌ صداتر بمیر

جسدمان را با احترام دور خواهند ریخت
تو
و من نیز دیگر جایی‌ در این دنیا خواهیم داشت


جایی‌ برای سکوت
/ 0 نظر / 12 بازدید