آه ... چه زیباست آزادی

 

 

 بر پیکره ی بی‌ جان سیمانی
ازدحام پنجره‌هایی‌ که به زندان می‌‌نگرند
و دیش‌های رنگ و رو رفته ی ماهواره
پنهان
در گوشه کنار بام‌های عبوث
...اشک‌هایم در خیال شفاف خویش
آزادی را یافته اند
از من میگریزند
و من از خویش
نمیدانند
اینجاست
زندانی بزرگ که دیوارهایش را نمیتوان دید

نمیدانند
کافیست دیوارها را نبینی
تا به خود بگویی
آه
چه زیباست آزادی

آه ...
چه زیباست آزادی

/ 0 نظر / 6 بازدید