مکتب اکنکار چیست؟ (بخش اول)

                                        

در اواسط قرن بیستم فردی به نام پالتوییچل،که در اصل بریتانیایی می‌‌باشد مکتب اکنکار را به دنیا معرفی‌ کرد...پال توییچل مدعیست که اکنکار زاییده ی افکار خود وی نبوده بلکه این مکتب هزاران سال وجود داشته و پیروان آن به صورت مخفی‌ از تعالیم آن بهر مند شده اند...وی می‌‌گوید در رویاهای خویش به تبت فراخوانده شده و آنجا با مردی به نام ربازارتارز آشنا شده(طبق گفته‌های پال توییچل ربازارتارز چند صد سال سنّ دارد و در کوه‌های تبت ساکن است)وی از طریق ربازارتارز مأموریت می‌‌یابد تا تعالیم اکنکار را به دنیا معرفی‌ کند و در واقع به عنوان ماهانتا یا استاد حق در قید حیات برگزیده میشود...

پیروان اکنکار معتقدند این مکتب از ابتدای خلقت وجود داشته و در هر دوره ماهانتا ی خود را داشته است...نام‌هایی‌ مانند فوبی کوانتز،گوپال داس،ربازارتارز و از جمله شمس تبریزی را به عنوان ماهانتای دوره ‌های مختلف معرفی‌ کرده اند و حتّی در برخی‌ موارد معتقدند آنچه حافظ به عنوان پیر مغان از او یاد کرده است در واقع ماهانتای دوره ی خود بوده است...

 

آنان معتقدند که ماهانتاهای قبل بعد از خروج از دنیای خاکی به عنوان سفیران روح در جهان‌های فوقانی وظیفه راهنمایی‌ روح‌هایی‌ را که از کالبد رها میشوند و به جهان‌های فوقانی سفر میکنند را بر عهده دارند...

کتاب مقدس اکیست‌ها یا پیروان اکنکار_شریعت کی‌ سوگماد(سوگماد نام خداوند است) می‌ باشد و معبد اصلی‌ آن‌ها معبد خرد زرین است که در ایالت مینه سوتای آمریکا واقع می‌‌باشد 

              هارولد کلمپ  

 ماهانتا یا استاد حق در قید حیات در حال حاضر هارولد کلمپ می‌ باشد که رهبر معنوی پیروان اکنکار در این دوره به شمار میرود...

در بخش بعدی در مورد اعتقادات و آئین‌های اکنکار بیشتر سخن خواهیم گفت.

ادامه دارد...

 

/ 0 نظر / 93 بازدید