ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

شعرها
از پنجره بیرون را می نگرند
در جستجوی اندک نفسی
برای دویدن
درختان بتنی ...خمیازه میکشند
اسبهای آهنی زیر سایه ها خزیده اند
نخاله های ساختمان نیمه کاره 
و کدوهای پیچیده در پارچه
که بی هوا میروند
هر جا خریداری بود
واژه ها سرگیچه میگیرند
ولو شده روی تخت
در خود می لولند تا یخ نزنند
شاید در خواب کمی هوا پیدا کنند